SERVIS LASERSKIH (MONO I COLOR) ŠTAMPAČA

Način fukcionisanja našeg servisa se bazira na besplatnoj konstataciji i pregledu samog uređaja.

Vi donesete uređaj (pošaljete nekom od brzih pošta), uradimo pregled pozovemo vas i kažemo kolika je cena servisa.

Ako Vi odobrite popravku mi ulazimo u proceduru u suprotnom vraćamo uređaj.

Šta podrazumeva popravka štampača?

U zavisnosti od proizvođača postoje takozvani tipski kvarovi koji se često sreću i ponavljaju pa smo u mogućnosti neke cene da vam kažemo i telefonom. Navešćemo neke od čestih problema:

Preventivna održavanja

  1. zamena teflonskih folija
  2. zamena teflonskih valjaka
  3. zamena pickup gumica
  4. zamena separatora
  5. čišćenje i podmazivanje pokretnih delova (zupčanika, valjaka, osovinica, povlakača papira…)

Ovo su neki od kvarova koje spadaju u tipske:

  1. štampač povlači više papira
  2. razmrljana kopija i zvuk guzvanja papira pri štampanju
  3. štampač ne povlači papir
  4. dopuna tonera ili eventualna zamena toner kaseta

U slučaju neisplativosti popravke stampača u mogućnosti smo da ponudimo otkup neispravnog štampača za rezerne delove.

stampas